Gor'Tog Language, Volume 2 (book)

From elanthipedia
(Redirected from Book:RchGT2)
Jump to: navigation, search


This Book article has been tagged for wikification.
In other words, the format needs a bit of cleaning up
and/or wikicode added to it.
Check book articles for wikification for more book articles needing wikification.


THE GOR'TOG LANGUAGE
Volume 2: Gor'Tog to Common
by Casimont Nalbiro


Abbreviations

adj=adjective
adv=adverb
aux=auxiliary verb
c=conjunction,
dem=demonstrative pronoun
ind=indefinite pronoun
int=interrogative pronoun
n=noun
pn=personal pronoun
rel=relative pronoun
v=verb


Gor'Tog to Common

A-Q

A ============================== : aima [intpn]    when?     
a, aka [dempn]   this     : aima [relpn]    when     
aauka [adj]     loose     : ainaka [v]     hold     
abalka [adj]    wrong     : aisau [adj]     no      
abalnaka [v]    destroy    : aisau [pn]     nothing    
abana [n]      dance     : aitak [n]      paper     
abinaka [v]     abandon    : aiwannaka [v]    admit     
abu [n]       stocking   : akadis [n]     blade     
abuk [adj]     short (size) : akala [adv]     here     
adaka [adj]     short     : akapan [n]     coat of arms 
adu [n]       south     : akaska [adj]    several    
adumasa [n]     southeast   : akatka [n]     hour     
adunaka [v]     hate     : akau [adv]     either    
adutam [n]     southwest   : aknaka [v]     explore    
ai [intpn]     what?     : aksibil [adj]    worthy    
ai [relpn]     what     : akusa [n]      needle    
ai ai [n]      anything   : al [n]       man      
aidanaka [v]    cry      : alakumh [n]     duck     
aiding [adj]    whole     : alanaka [v]     hang     
 

alanaka [v]     marry     : amat [n]      grief     
alang [adv]     apparently  : amatdanaka [v]   sorrow    
alhka [n]      hole     : amau [adv]     far      
alhnaka [v]     bore     : amdanaka [v]    yawn     
alili [n]      citizen    : amhnaka [v]     appear    
alu [n]       daughter   : amhnaka [v]     belong    
aluk [n]      peasant    : ami [n]       sister    
am [n]       corn     : aminnaka [v]    dream     
amak [n]      bee      : ampa [n]      guild     
amalanaka [v]    understand  : ampakalas [n]    guildleader  
Amalat [n]     Cleric    : Amtuk [n]      Moon Mage   
amana [n]      sleep     : ana [n]       tooth     
amanaka [v]     sleep     : anabu [n]      plant     
amang [adj]     careful    : anaka [v]      make     
amang [n]      anger     : anakat [prep]    beneath    
amangka [adj]    angry     : anakat [prep]    under     
amangka [adj]    enough    : ananaka [v]     pick     
amangka [adj]    mad (angry)  : andi [adv]     soon     
amangnaka [v]    anger     : angkor [n]     cape     
amangnaka [v]    divine, scry : angmak [n]     seashell   
amangnaka [v]    watch out   : ani [adv]      never     
 

ani [prep]     over     : asangdak [n]    island    
apa [adv]      thus     : asiri [n]      bay      
apaktini [n]    book     : asla [pn]      one      
apakyul [n]     tower     : asla [prep]     during    
apara [n]      prayer    : asna [n]      clothing   
apodu [n]      forge     : asu [n]       razor     
apus [adv]     often     : asung [n]      belly     
ar [adv]      once     : atak [adj]     unlucky    
arakbus [adv]    sadly     : atakba [n]     silence    
aran [n]      circle    : atanaka [v]     try      
aransa [n]     orange    : ati [n]       wrath     
arati [adj]     blue     : ati [prep]     about     
aratuku [adv]    then     : atim [n]      pumpkin    
arhnaka [n]     bite     : atis [n]      meat     
arka [n]      poison    : atmalh [n]     judge     
arsara [n]     midnight   : atnaka [v]     be      
as [adj]      a/an     : atrang [adj]    even     
asaka [adj]     rich     : atsa [prep]     without    
asalka [adj]    sacred    : audana [n]     joy      
asalnaka [v]    shame     : audu [n]      pearl     
asang [n]      land     : auka [adj]     fat      
 

aunaka [v]     bark     : B ============================== 
aunat [adj]     holy, sacred : baang [c]      because    
awa [n]       grass     : badipis [n]     springtime  
awak [n]      mace     : bai [adj]      far      
awal [aux]     might     : baika [n]      shallows   
awanak [adj]    different   : baina [adv]     quickly    
awanaka [v]     board     : bainaka [v]     carve     
awanaka [v]     enter     : baka [n]      child     
awas [n]      pine     : baka [n]      lady     
awat [n]      blood     : bakamka [n]     volcano    
awi [int]      yes      : bakanaka [v]    buy      
awita [n]      student    : bakatinga [n]    buyer     
aya [intpn]     which?    : bakus [adj]     dreadful   
aya [relpn]     which     : bal [aux]      will     
ayamti [intpn]   why?     : bala [adj]     needless   
ayamti [relpn]   why      : bala [n]      hat      
ayan [n]      iron     : balau [n]      table     
ayang [n]      name     : balisnaka [v]    hug      
ayangnaka [v]    name     : bamak [n]      tent     
ayawanaka [v]    sink     : bana [c]      furthermore  
                 : banak [adj]     endless    
 
banaka [v]     break     : bataka [adj]    young     
banaka [v]     mix      : batuk [adj]     sick     
bapa [adj]     hollow    : bau [n]       day      
bapau [c]      since     : baunaka [v]     hit      
bapi [adj]     purple    : bawani [n]     rat      
bapu [adj]     cowardly   : bawas [intpn]    whose?    
bar [n]       darkness   : bawas [relpn]    whose     
baranaka [v]    arrest    : bayan [n]      heir     
barang [adv]    really    : bik [adv]      also     
barangka [adj]   correct    : biki [n]      baby     
barangka [adj]   true     : bil [n]       snake     
baraska [adj]    black     : bilam [n]      fish     
baril [n]      dawn     : bilap [n]      rock     
barka [adj]     dark     : bildala [n]     empress    
bas [n]       hair     : bildala [n]     princess   
basik [c]      whether    : bildala [n]     queen     
basirna [n]     storyteller  : bildau [n]     emperor    
basnaka [v]     throw     : bildau [n]     king     
bat [intpn]     how      : bildau [n]     prince    
bat [relpn]     how      : bilkaku [n]     year     
bata [n]      boy      : bilpau [n]     right     
 

bilpiri [n]     unicorn    : buinaka [v]     smoke     
bilsang [adj]    actual    : buinaka [v]     aim      
bilus [n]      mind (brain) : buka [adj]     dry      
bilyapu [n]     tunnel    : buknaka [v]     split     
binaka [v]     sew      : buksiri [n]     age      
birau [n]      flea     : buktak [n]     ale      
birhnaka [v]    tease     : bula, bulapa [n] rune, runestone 
birika [adj]    stiff     : bulka [adj]     other     
biriknaka [v]    cover     : bulunaka [v]    fill     
birinaka [v]    act      : buna [adv]     again     
biriwat [n]     tax      : bunaka [adj]    believe    
biru [n]      worm     : bupak [adj]    both     
bisaka [adj]    noble     : burh [n]      nature    
bisaka [adj]    rude     : Burimak [n]     Paladin    
bisika [adj]    small     : burnaka [n]     thunder    
bisnaka [v]     tear (rip)  : burula [n]     noon     
bita [n]      direction   : burunaka [v]    astonish   
bitaka [adj/adv]  most     : burus [n]      enemy     
bitnaka [v]     suppose    : butam [n]      floor     
biu [adj]      expensive   : butin [n]      wisdom    
biunaka [v]     touch     : butnaka [v]     draw, pull  
 

butni [n]      woodland   : dalanaka [v]    hurt, ache  
butuka [n]     feather    : damai [n]      yesterday   
butuka [n]     fur      : damaska [n]     forest    
                 : damaska [n]     woods     
D ============================== : damaskar [n]    rake     
da [adv]      still, yet  : damka [adj]     sweet taste  
daika [adj]     hot      : damna [adj]     faithful   
dak [n]       pride     : danaka [v]     hear     
daka [n]      spear     : danaka [v]     leave     
dakanaka [v]    fight     : dang [n]      back     
dakat [n]      throat    : dangnaka [v]    starve    
dakawala [n]    mistress   : dangpanak [n]    backpack   
dakawan [n]     lord     : dapa [adj]     alone     
dakawan [n]     master    : dapa [n]      pike     
daknaka [v]     cut      : dap [c]       and      
dako [n]      hunt     : dapinaka [v]    bend     
dakonaka [v]    hunt     : daranaka [v]    spread    
dala [n]      antelope   : dasik [n]      strength   
dalaba [n]     bride     : dasika [adj]    strong    
dalaka [n]     pain     : datalnaka [v]    slip     
dalnaka [v]     love     : datnaka [v]     lick     
 

dau [n]       falcon    : dimnaka [v]     taste     
dau [pn]      no one    : dinaka [v]     drink     
dau [pn]      nobody    : dinawalh [n]    waterfall   
dauwina [adv]    nowhere    : dingka [n]     desert    
dawan [n]      god      : dipka [adj]     straight   
dawanaka [v]    burn     : dirau [n]      eagle     
dayam [n]      coin     : disla [n]      evening    
di [n]       thing     : ditalinka [n]    prophet    
di uka [n]     container   : diwak [adj]     new      
dia [adv]      freely    : diwas [n]      nightfall   
diamka [adj]    nice     : diwaya [n]     spirit    
diamka [adj]    pretty    : diyana [n]     sail     
dibasta [n]     medicine   : du [n]       harbor    
dibubu [n]     garbage    : duinaka [v]     carry     
didiunaka [v]    balance    : duk [n]       arch     
dika [prep]     for      : duk [prep]     except    
diku [adj]     next     : duka [adj]     late     
diluk [n]      omen     : dul [adj]      mighty    
dimak [n]      vegetable   : duri [n]      robe     
diman [n]      quest     : dutika [adj]    stingy    
dimdanaka [v]    stretch    : dutinaka [v]    stink, reek  
 

dutka [adj]     bad      : ikik [adj]     busy     
dutka [n]      evil     : iktiki [n]     wolf     
dutnaka [v]     spoil     : ilili [n]      merchant   
duwi [n]      ship     : ilisnaka [v]    sneeze    
                 : ilnaka [v]     raise dead  
H ============================== : iluk [n]      pen      
hanaka [aux]    can, be able : im [n]       peace     
hik [n]       ocean     : inaka [v]      get, receive 
himari [n]     caravan    : inapu [n]      noble     
hirdu [n]      bird     : ing [n]       artificer   
hitak [n]      beast     : ingdi [n]      lightning   
huna [n]      home, house  : ingka [adj]     bright    
                 : ingka [adj]     light (weight)
I ============================== : ingmak [n]     lamp     
iainaka [v]     beat     : insal [n]      fortress   
ibin [n]      heaven    : inu [n]       autumn    
ibu [n]       dream     : inu [prep]     beyond    
iibili [n]     oil      : ip [n]       badlands   
iirka [adj]     happy     : ip [prep]      because of  
iirnaka [v]     lift     : ipirhka [adj]    savage    
iirnaka [v]     raise     :                  
 

ipirhnaka [v]    behold    : itikka [adj]    further    
ipirhnaka [v]    gather    : Itikmuk [n]     S'Kra Mur   
ipnaka [v]     stab     : itiknaka [v]    tap      
ipnaka [v]     sting     : itiknaka [v]    wish     
iranaka [v]     run      : itnus [n]      temple    
iri [n]       salt     : ituba [n]      aunt     
iri [n]       trail     : itukwana [adj]   big      
irik [n]      wizard    : ituwa [adj]     tall     
irik [prep]     on behalf of : iwana [n]      death     
isama [n]      pitcher, jug : iwanaka [v]     bring     
isau [adj]     many     : iwanaka [v]     die      
isauka [n]     soul     : iwasa [adj]     alive     
isdanaka [v]    play     : iwayaka [n]     ghost     
isdangka [n]    game     :                  
isinaka [v]     shake     : K ============================== 
ispiring [n]    elbow     : kababa [adj]    fearful    
istang [adj]    common    : kadatka [n]     fine (fee)  
Istangi [n]     Commoner   : kai [n]       pelt     
it [adj]      able     : kai [n]       hide     
it [n]       oat      : kaknaka [v]     drive     
itika [n]      fence     : kaknaka [v]     push     
 

kaku [n]      pelican    : kangling [n]    beach     
kal [n]       foot     : kapak [adv]     already    
kalak [n]      mustache   : kapanaka [v]    offend    
kalamata [n]    Bard     : kapitis [n]     turtle    
kalas [n]      leader    : kara [n]      thread    
kaldak [adj]    frozen    : karabu [n]     snow     
Kaldara [n]     Kaldar    : karak [prep]    with     
kalisau [n]     barracks   : karakara [n]    beggar    
kalla [n]      sorcery    : karakpa [c]     while     
kalmui [n]     family    : karanaka [v]    meet     
kalpas [n]     skunk     : karasmak [n]    knee     
kalri [n]      forever    : karat [n]      dune     
kalsini [n]     terror    : karaunaka [v]    howl     
kalsung [n]     pants     : karhnaka [v]    blame     
kalu [n]      shirt     : kari [n]      bow (archery) 
kama [n]      lizard    : kari [prep]     off      
kan [pn]      her (obj.)  : karnaka [v]     move     
kan [pn]      she      : kas [n]       birth     
kana [pn]      her/hers(gen): kas [prep]     around    
kanas [adv]    seldom    : kasau [n]      nut      
kangka [adj]    full     : kasna [n]      food     
 

kasnaka [v]     eat      : kidak [n]      battle-axe  
kat [prep]     at      : kiduhi [n]     bobcat    
katalnaka [v]    protect    : kikis [n]      ox      
katarama [n]    chicken or  : kimak [prep]    among     
 any domestic fowl kept for eggs : kimnaka [v]     promise    
katka [c]      but      : kimun [n]      skull     
kau [adv]      almost    : kinaka [aux]    must     
kau [n]       ash      : kingnaka [v]    strike    
kau [prep]     in      : Kinomi [n]     Gnome     
kau [prep]     into     : kipi [n]      shield    
kau [prep]     onto     : kira [n]      oak      
kau [prep]     to      : kiriti [n]     toe      
kaumak [n]     sand     : kiritnaka [v]    saw      
kaupak [prep]    from     : kisa [n]      deed (act)  
kawaranaka [v]   laugh     : kisaka [n]     scale (anat.) 
kaya [n]      race(species): kisauri [n]     weed     
kayaska [n]     treasure   : kisirnaka [v]    stare     
kayaya [n]     shop     : kiska [adj]     few      
ki [n]       gold     : kisnak [n]     sickness   
ki [n]       stone     : kisnaka [v]     fry      
kidak [n]      axe      : kitang [n]     rapids    
 

kiudanaka [v]    persuade   : kuhuna [n]     fireplace   
kiwis [n]      altar     : kuinaka [v]     ask      
ko [n]       honor     : kuinaka [v]     reach     
kokau [adj]     little    : kuingka [n]     champion   
kor [n]       stronghold  : kulaka [n]     hammer    
kormikin [n]    highlands   : kukupal [adj]    artistic   
koro [n]      belt     : kulinaka [v]    watch     
korta [adj]     gentle    : kulnaka [v]     count     
Kortok [n]     Gor'tog    : kulpinaka [v]    measure    
ku [n]       fire     : kulum [n]      dog      
kua [n]       blizzard   : kuna [adj]     quiet     
kua [n]       outside    : kunaka [v]     quiet     
kua [prep]     out      : kung [n]      border    
kua [prep]     out of    : kung [n]      boundary   
kuanaka [v]     build     : kungbas [n]     beard     
kuanaka [v]     depart    : kungmak [n]     lip      
kubalam [n]     butterfly   : kuru [n]      leopard    
kubil [n]      knife     : kurunaka [v]    mock     
kubitnaka [v]    fold     : kuska [adj]     tight     
kuda [n]      sling     : kusma [n]      vulture    
kudanaka [v]    kindle    : kut [adj]      final     
 

kutanaka [v]    lie (recline): lakka [adj]     low      
kutdanaka [v]    boil     : laknaka [v]     let      
kutnaka [v]     lay      : lakwanaka [v]    charge    
kutulh [n]     sword     : lakwi [n]      sound     
kutwanaka [v]    cast metals  : lalalmka [n]    layer     
kuwa [n]      sea      : lalang [n]     wasp     
kuyun [n]      glory     : lamat [n]      cave, cavern 
kuyunna [n]     praise    : lamnaka [v]     return    
kuyunnaka [v]    praise    : lanaka [v]     tell     
                 : lapin [adj]     thin     
L ============================== : lapnaka [v]     cook     
la [adj]      yellow    : las [pn]      he      
laba [n]      jaw      : las [pn]      him      
laba [n]      wall     : lasa [pn]      his      
labanka [adj]    flat     : lasap [n]      boulder    
labasnaka [v]    pack     : lasin [n]      bracelet   
labatnaka [v]    bite     : laska [adj]     fragrant   
labu [n]      claw     : lasnaka [n]     itch     
lai [adj]      clear     : lataki [n]     knight    
lak [pn]      none     : launa [n]      chair     
laka [n]      song     : launaka [v]     fall     
 

Lawagi [n]     Elothean   : lui [adj]      all      
lawanaka [v]    pass     : lui pak [adj]    every     
lawanaka [v]    sit      : luka [adj]     false     
libitnaka [v]    comb, curry  : lukluk [adj]    total     
likka [adj]     near     : luknaka [v]     lose     
liknaka [v]     approach   : luku [n]      arm      
liling [adj]    foolish    : lukutnaka [v]    braid     
lim [n]       bed      : lulungka [adj]   weak     
limi [n]      fly      : luma [n]      afternoon   
limna [n]      bridge    : lumakka [n]     color     
linaka [v]     begin     : lumaknaka [v]    dye      
lipdanaka [v]    shine     : lumnaka [v]     heat     
lipin [n]      wing     : lungnaka [v]    tip      
lipit [n]      mail (armor) : luska [adj]     blunt     
lipka [adj]     shining    :                  
lipnaka [v]     conceal    : M ============================== 
lir [n]       happiness   : ma [n]       sun      
lisdanaka [v]    convict    : maa [n]       lullaby    
litka [adj]     less     : maanaka [v]     lull     
liwan [n]      money     : mada [adv]     ever     
lubusmak [n]    soap     : madi [n]      today     
 

mahi [n]      smile     : mana [prep]     by      
mahinaka [v]    smile     : manaka [v]     talk     
mak [n]       seed     : mansam [n]     apple     
maka [adj]     much     : manus [n]      mule     
makalnak [n]    cost     : mapuk [adj]     evil     
makdaka [n]     eye      : mara [n]      buckler    
makdasi [adj]    wild     : maranaka [v]    weave     
makpa [prep]    through    : masa [n]      east     
makpau [adj]    greedy    : masati [n]     meadow    
maksang [adj]    sober     : masi [n]      victory    
makunka [adj]    poor (wealth): maspak [n]     respect    
malai [n]      memory    : maspanaka [v]    respect    
malau [n]      fishing rod  : Mata [n]      Dwarf     
malka [n]      shade     : matamak [n]     body     
mama [n]      mother    : matis [n]      mouse     
mamak [n]      neck     : maunaka [v]     clean     
mamak [n]      vine     : mawanaka [v]    sail     
mamaka [n]     summer    : midanaka [v]    stay     
mampa [indpn]    whenever   : min [pn]      thee     
mana [adj]     successful  : min [pn]      thou     
mana [adv]     always    : mina [pn]      thy, thine  
 

minaka [v]     stop     : munka [adj]     easy     
mining [pn]     you      : munanaka [v]    defeat    
mininga [pn]    your, yours  : muninaka [v]    exclaim    
minisika [n]    dirt     : mupi [n]      cake     
mistu [n]      cat      : muru [n]      captive    
mu [n]       face     : murunaka [v]    deny     
mu [n]       granddaughter: musang [n]     cart     
mu [n]       grandson   : muyun [n]      time     
mubul [n]      nightmare   :                  
mui [n]       people    : N ============================== 
mui [n]       person    : naas [n]      side     
muk [adj]      dumb     : naka [n]      lore     
mukpa [n]      sky      : naka naka [adj]   various    
mukulka [adj]    round     : nakaba [prep]    below     
mukulmak [n]    grape     : nakanaka [v]    endure    
mukus [n]      cloud     : nangkirit [n]   chain     
mukwanaka [v]    curse     : nangtak [n]     nose     
mulu [n]      morning    : nau [n]       custom, law  
Mulukus [n]     Human     : nau [prep]     down     
muna [n]      market    : nawa [n]      cougar    
munaka [v]     wake     : nawa [n]      tiger     
 

nawa panka [adj]  fine (dainty): osontam [n]     northwest   
nawalh [n]     devil     : osonaka [v]     lead     
nayal [n]      wind     : osu [n]       sprite    
nina [n]      grandfather  :                  
nipo [n]      cloak     : P ============================== 
nuna [adj]     early     : pa [adj]      equal     
nunaka [v]     hide (skin)  : pai [n]      charity    
nunaka [v]     steal     : pai [prep]     against    
nung [n]      number    : pak [adj]      each     
nusuk [n]      leather    : paka [n]      place     
Nutingka [n]    Thief     : paka baka [adj]   narrow    
                 : paka kau [adv]   instead    
O ============================== : paka sikka [adj]  broad     
oda [n]       wine     : paka walik [adj]  empty     
om [pn]       it      : pakas [n]      prediction  
oma [pn]      its      : pakas [n]      prophecy   
oming [pn]     them     : pakit [n]     chocolate   
oming [pn]     they     : pala [n]      law, statute 
ominga [pn]     their, theirs: palanh [n]     justice    
oson [n]      north     : palnaka [n]     judge     
osonmasa [n]    northeast   : palka [adj]     real     
 

palka [adv]     very     : papba [n]      gate     
pamat [n]      grave     : para [adv]     so      
pamki [n]      horse     : parang [c]     than     
pan tingka [n]   branch    : parangnaka [v]   swear     
panaka [v]     grow     : paraska [adj]    fast     
panaka [v]     shoot     : parasnaka [v]    greet     
pangdam [n]     jewel     : parin [n]      ring     
pangk [c]      if      : parubi [n]     infant    
paniki [adj]    silver    : pas [prep]     inside    
panka [n]      tree     : pas [prep]     within    
pankirabu [n]    witch     : pas kau [prep]   between    
panlala [adj]    forward    : pasnaka [v]     sweep     
panmak [n]     fruit     : paspas [n]     herb     
pansa [n]     classroom   : pastang [n]     marsh     
pansak [n]     club     : pastirh [adj]    half     
pansang [n]     pole     : patdanaka [v]    warn     
panwakal [adj]   funny     : patli [n]     bottle    
panwakar [adj]   glad     : pauka [adj]     red      
panwas [adj]    healthy    : pauna [n]      sheep     
pap [n]       door     : paunaka [v]     nail, fasten 
papang [n]     father    : payak [adj]     brown     
 

piha [n]      humility   : pukka [n]      night     
pihiki [n]     creek     : puknaka [v]     close     
pika [adj]     white     : pul [n]       mattock    
pikpik [n]     frog     : pulu [n]      flower    
pil [n]       chin     : pululu [n]     cook, chef  
pila [n]      rib      : pulunaka [v]    blossom    
pilapor [n]     season    : pum [adj]     hard (task)  
pilat [n]     parrot    : pum [adj]      difficult   
pinaka [v]     designate   : pumnaka [v]     think     
pinaka [v]     gain, earn  : punaka [v]     dwell     
pipi [n]      comet     : pundana [adj]   comic     
pipinaka [v]    fly      : punka [adj]     soft     
piraka [n]     trade     : puntubak [n]    blanket    
pirika [n]     barrel    : punu [n]      wood     
pirika [n]     grove     : pununaka [v]    hurt (someone 
Piriri [n]     Trader    :           or something) 
pitap [n]      leg      : puput [n]     cough     
pohodu [n]     holy man   : puputka [adj]    grey     
prias [n]      gown     : puraka [adj]    wet      
pudanaka [v]    doubt     : purika [adj]    sure     
puika [adj]     warm     : puruka [n]     whirlpool   
                 : puwanaka [v]    pile
                 : puyul [n]      mold

R-S

R ==============================
                 : rikdanaka [v]    crawl     
                 : rimka [adj]     dead     
                 : rimkanaka [v]    kill     
                 : rip [adj]      cold     
raika [adj]     distant    : ripara [n]     gift     
rainaka [v]    engrave    : riwanaka [v]    march     
raka [adj]     dear     : rubukka [adj]    brief     
Rakasi [n]     Rakash    : rubuknaka [v]   exile     
rama [n]      boot     : ruknaka [v]     put      
rama [n]      shoe     : rukuka [adj]    rough     
rang [prep]     till     : rumnaka [n]    fall season  
rang [prep]     until     : rumpinka [n]    archer    
rara [adj]     nude, bare  : rupik [n]     court of law 
rau [n]       star     : rustubuk [n]    stranger   
raudanaka [v]    start     : ruwati [n]     brotherhood  
rauka [adj]     all right   :                  
rauka [n]      right (dir.) : S ============================== 
raunaka [v]     finish    : sa [adv]      not      
ribu [n]      spider    : saauka [adj]    bare     
ribuk [n]      glacier    : sabakan [adj]   important   
Ridayin [n]     Prydaen    : sagamat [n]     castle    
 

Sak [n]       Barbarian   : sau [n]       world     
sakal [n]      craft, trade : saupam [n]     curse     
sakat [c]      or      : saupan [n]     clay     
sakauka [adj]    hard (touch) : sausi [n]      bowl     
saknaka [v]     stand     : sawa [n]      mead     
sala [n]      shoulder   : sawanaka [v]    wash     
salai [n]     crest     : sawi [n]      boar, hog   
salaika [adj]    smooth    : sayaka [adj]    lazy     
sana [n]      deer     : siari [n]      priest    
sangas [n]     garden    : sibang [n]     arrow     
sangka [adj]    green     : sibibi [n]     bottom    
sangkaka [n]    life     : sidan [n]     danger    
sapa [n]      frost     : sih  [adj]     sylvan    
sapaknaka [v]    sour     : sihi [n]      goblin    
sapitka [n]     cliff     : sik [n]      debt     
sapnaka [v]    fit      : sikar [n]      winter time  
sarap [n]      crowd     : sikar [prep]    toward    
sasak [n]      statue    : sikbilh [n]     soldier    
sasaka [adj]    severe    : sikka [adj]     great     
sasang [n]     necklace   : sikka [adj]     huge     
satwak [adj]    strange    : sikka [adj]     wide     
 

sikwanaka [v]   learn     : sipul [n]     ease     
sikwanaka [v]    forget    : sira [n]      fork     
sil [n]       field     : sirak [n]      edge     
silam [n]     descendant  : sirangnaka [v]   open     
sili [n]      disaster   : sirau [n]      girl     
Silpituk [n]    Ranger    : sirh [n]      elephant   
silsuling [n]    skill     : sirhnaka [v]    lend     
simba [n]      agreement   : sirisiri [n]    embroidery  
simbanaka [v]    agree     : sisin [n]      insect    
simin [n]      fishing    : sitanaka [v]    borrow    
simlis [n]     music     : sitna [n]      knot     
sina [n]      donkey    : sitnaka [v]     tie      
sinak [n]      bean     : siulis [n]     surprise   
sinaka [v]     bathe     : siwanak [n]     root     
sinaka [v]     send     : siwanaka [v]    follow    
Singmat [n]     Empath    : siwi [n]      bush     
singnaka [v]    heal     : siwina [adv]    anywhere   
sipa [n]      fen      : smoku [n]      crystal    
sipidi [n]     dragon    : smolgi [n]     friend    
sipidi maka [n]  duty     : sol [pn]      I       
sipitnak [n]    nail, claw  : sol [pn]      me      
 

sola [pn]      mine     : sumh [adj]     kind     
sola [pn]      my      : sunaka [v]     tire     
soling [pn]     us      : sunana [n]     halberd    
soling [pn]     we      : supa [adj]     like, similar 
solinga [pn]    our      : supi [n]      chest, breast 
solinga [pn]    ours     : suping [adj]    curious    
su [n]       drum     : surhmuk [n]    farmer    
suba [n]      pot      : suru [n]      fee      
subuknaka [v]   hiccup    : susumka [n]    ferry     
sui [n]       bat (animal) : sutak [n]      rain     
suidanaka [v]   give     : sutdanaka [v]    jump     
suinaka [v]    grasp, grab  : sutnak [n]     bolt     
suknaka [v]     light     : suyu [n]      beauty    
sukunaka [v]    lock     : suyun [adj]     beautiful   
sulsul [n]     error     : suyunaka [v]    like     
sulu [n]      saddle    :                  
sulungpara [adj]  cheap     : 
suma [n]      egg      :    
sumal [n]      festival   :     
sumalmat [n]    teacher    :    
sumalnaka [v]    teach     :  

T

T ============================== 
taho [n]      street    
taka [adj/adv]   more     
takang [n]     fir      
takat [prep]    ahead   
takat [prep]    before    : tanaka [v]     finger    
takat [prep]    in front of  : tanaka [n]     wait     
takatla [adj]    shallow    : tanaka [v]     drop     
taknaka [v]     skin, flay  : tangka [adj]    eventual   
talas [adj]     dirty     : tangka [adj]    last     
talingka [n]    guard     : tapa [n]      ear      
talingnaka [v]   guard     : tapadala [n]    welcome    
talingnaka [v]   observe    : tapadasi  [adj]  simple    
talku [prep]    across    : tapal [n]     flame     
talku [prep]    concerning  : tapalka [adj]    bitter    
talna [n]      sign     : tapam [n]      idea     
talna [prep]    above     : tapam [n]      thought    
talna [prep]    of      : tapapuk [adj]    deaf     
talnaka [v]     see      : tapas [n]      path     
talnala [adv]   finally    : tapas [n]      road     
tals [n]      clock     : tapat [n]      mouth     
tam [n]       horn (anat)  : Tapawising [n]   Elf      
tam [n]       west     : tapdanaka [v]    descend    
tambas [n]     friendship  : tarat [adj]     high     
tamh [prep]     unless    : Tarika [n]     Halfling   
tamwaput [n]    wedding    : tarina [n]     gem      
 

taru [n]      cheese    : tima [n]      boat     
tasa [n]      fog      : timin [pn]     thyself    
tasa [n]      crossroad   : timining [pn]    yourselves  
tat [adj]      ready     : tinaka [v]     weigh     
tating [n]     grandmother  : ting [n]      hand     
tau [art]      the      : tinga [adj]     wise     
taus [n]      pirate    : tingayal [n]    wise man   
tawas [n]      milk     : tingmak [n]     thumb     
ti [n]       stick     : tingsuba [n]    tracker    
tibam [n]      rabbit    : tioming [pn]    themselves  
tika [adj]     heavy     : tipis [n]      wife     
tika [n]      weight    : tiriska [adj]    fierce    
tikadanaka [v]   boast     : tiriskima [adj]  lovely    
tikam [n]      trap     : tisdanaka [v]   grunt     
tikan [pn]     herself    : tisi [n]      lie, untruth 
tikit [prep]    on      : tisidanaka [v]   lie (tell a) 
tikit [prep]    upon     : tisinaka [v]    deceive    
tiknaka [v]     grind     : tisling [n]    foreigner   
tikwani [n]     servant    : tisnak [n]     fox      
tilas [pn]     himself    : tisnini [n]    future    
tilus [n]      town     : tisol [pn]     myself    
 

tiwat [n]      anchor    : tulunaka [v]    turn     
tiwik [n]     gladness   : tulupnaka [v]   harvest    
tiwiliski [n]   glow     : tumhdanaka [v]   swim     
tu [n]       tongue    : tumi [n]      heart     
tubak [n]      thicket    : tumul [n]      stream    
tubakka [adj]    thick     : tun [n]       head     
tubi [n]      grassland   : tunaka [v]     spit     
Tubi [n]      Gorbesh    : tunba [n]     brain     
tubika [adj]    mute, dumb  : tunba aisau [adj]  stupid    
tubuka [adv]    just     : tungmukulh [n]   hauberk    
tudam [n]      top      : tungnaka [v]    bury (some-  
tuka [adj]     deep     :        one or something) 
tuknaka [v]     dig      : tungwanaka [v]   hope     
tukpak [n]     eyebrow    : tunpak [adj]    smart     
tuku [n]      key      : tuntaki [n]     assassin   
tukwanaka [v]    work     : tuntari [n]     crown     
tukyak [n]     shovel    : turu [n]      shrine    
tulh [n]      short sword  : tusumba [n]     spy      
tulhni [n]     gypsy     : tut [n]      healing    
tulnaka [v]     poke     : tutiwas [n]     spit     
tulum [n]      spell     : tuu [n]       inn      

U-X

U ============================== : ulu [n]      hurricane   
uba  [adv]     now      : uluka [adj]     free (liberty)
ubak [n]      helmet, helm : uluka nauka [n]   freedom    
ubatnaka [v]    mutter    : ulupui [adj]    outer     
ubul [n]      hill     : umak [n]      window    
udak [n]      room     : umana [adj]     old      
udanaka [v]     cough     : umarara [n]     weapon    
udutnaka [v]    pay      : umasara  [n]   idol     
udutnaka [v]    illuminate  : umhnaka [v]     help     
uidas [n]      tale     : umnaka [v]     kiss     
uka [n]       den      : unaka [v]      growl     
ukan [n]      highway    : unbaunaka [v]    sing     
ukatak [n]     tree bark   : ungkiwai [n]    village    
ukna [n]      fish bait   : upara [n]      glove     
uknaka [n]     interest ($) : upurka [n]     tribe     
ukuk [n]      host     : uraka [adj]     quick     
ukurus [n]     stable    : uruka [adj]     cool     
uli [n]       warrior    : urukdanaka [v]   breathe    
uli [prep]     up      : uruku [n]      war      
Ulirik [n]     Warrior Mage : urum [n]      province   
ulnaka [v]     write     : usara [n]      marriage   
 

usi [n]      inlet     : wainaka [v]     row      
uskat [prep]    behind    : wak [adj]      another    
usnaka [v]     rub      : wakal [n]     bone     
ustis [n]      thanks    : wakari [n]     sunrise    
usuhiki [n]     fountain   : wakarka [n]     canyon, valley
utak [n]      skin     : wakas [prep]    besides    
utinaka [v]     owe      : waki [n]      serpent    
utunaka [v]     pour     : wakiba [n]     scimitar   
uwa [n]       tail     : waknala [n]     bronze    
uyu [n]      jetty     : wakumbai [n] mythical hairy ape- 
uyuk [n]      sight     :    like creature with one leg. 
                 : wakurus [n]     scorpion   
W ============================== : waladanaka [v]   sweat     
wa [adj]      pleasant   : walak [n]     library    
waai [n]      brother    : walaka [n]     wound     
wabil [adj]    better    : walang [n]     savannah   
wada [n]      left (dir.)  : walangka [adj]   some     
wai [intpn]     who?     : walap [n]      smell     
wai [relpn]     who      : walapnaka [v]    smell     
waiku [n]      moon     : walas [n]      nephew    
waina [n]      oar      : walatinh [adv]   sometimes   
 

walawinat [adv]   somewhere   : warau [n]      orphan    
wali [n]      bag      : warinka [adj]    crooked    
walik [adj]     only     : warka [n]      husband    
walna [n]      need     : was [n]       water     
walnaka [v]     need     : wasala [n]     joke     
walnaka [v]     seek     : wasang [n]     kettle    
walum [n]      judgment   : wasanga [n]    lake     
wamak [n]      scholar    : wasbaras [n]    virtue    
wamalu [n]     lock     : wasbila [n]    love     
wamdanaka [v]    travel    : wasdak [n]     pond     
wami [n]      crossbow   : wasdasi [n]     ice      
wamkana [prep]   aft      : wasi [n]      manor     
wamkana [prep]   after     : wasibi [n]     baron     
wan [n]       bread     : wasila [n]     baroness   
wana [adj]     female    : waska [n]      drink     
wanaka [v]     come     : wasmak [n]     bog      
wanari [adj]    principal   : wasmak [n]     mud      
wani [n]      mother-to-be : wasmakpa [n]    swamp     
wapdanaka [v]   keep     : waspa [n]      well (water) 
wapi [n]      rope     : wassik [n]     brook     
waranaka [v]    attack    : wassik [n]     river     
 

wasu [adj]     proud     : wikurus [n]     middle    
watak [n]      knowledge   : wila [n]      otter     
wataknaka [v]    know     : wilis [n]     mist     
wataman [n]     language   : wina [intpn]    where?    
watanaka [v]    have     : wina [relpn]    where     
watdanaka [v]    walk     : wing [n]      air      
watdi [adv]     back (direc.): wingdut [n]     storm     
watnaka [v]     continue   : wingnaka [v]    leap     
watu [n]      meal     : wingta [n]     breath    
wau [n]       thigh     : wiribibit [n]    troll     
waudanaka [v]   kneel     : wiridanaka [v]   live     
waunaka [v]     float     : wirinaka [v]    invite    
waunaka [v]     shout     : wirinaka [v]    trade     
waura [n]      tradition   : wirus [n]     moor     
wausu [n]      mountain   : wisam [adj]     recent    
wawalap [n]     leaf     : wisnaka [v]     whip     
wayal [adv]     too      : wispilpil [n]    trousers   
wayatal [n]     mirror    : wistak [n]     uncle     
wayu [n]      smoke     : wit [adj]      brave     
wayuli [n]     rainbow    : wit [n]       end      
widaku [n]     spoon     : witnaka [v]     end      
                 : wiu [n]       luck     
                 : wiuka [adj]     lucky   
                 : wiunak [adj]    medium     
                 : wiya [n]      pig 

Y-Z

Y ============================== : yamak [n]      hut      
                 : yamdanaka [v]    become    
                 : yamka [adj]     good     
                 : yamnaka [v]     use      
                 : yamting [adj]    crazy     
                 : yan [n]       tomorrow   
yaaka [adj]     any      : yanaka [v]     do      
yaal [adj]     minor     : yanas [n]      seagull    
yabana [n]     fear     : yapatka [adj]    same     
yabi [c]      nor      : yaringka [n]    candle    
yabi... yabi [c]  neither...nor: yaringka [n]    light     
yaidanaka [v]   mean     : yataika [n]     wilderness  
yaika [adj]     sharp     : yau [adv]      away     
yainaka [v]    murder    : yawana [n]     journey    
yaka [relpn]    that     : yawanaka [v]    go      
yakat [adv]     there     : yistaho [n]     city     
yakis [n]      niece     : yu [n]       hunger    
yaknaka [v]     find     : yuka [adj]     long     
yal [n]       woman     : yukaka [n]     length    
yalau [n]      son      : yukuhi [n]     badger    
yam anaka [v]   bless     : yul [n]       word     
 

yulaka [n]     voice     :                  
yuldau [n]     story     :                  
yulkaspang [n]   poem     :                  
yulna [n]      speech    :                  
yulnaka [v]     speak     :                  
yuludan [n]     magic     :                  
yulwit [n]     legend    :                  
yuma [n]      stomach    :                  
yupingka [n]    shareholder  :                  
yuputnaka [v]   appraise   :                  
yuputnaka [v]   note     :                  
yuraka [adj]    ago      :                  
yuranaka [v]    order     :                  
yusingka [n]    corner    :                  

Numbers

one [n]       as      
two [n]       bu    
three [n]      bas     
four [n]      ruk    
five [n]      sing    
six [n]       nau   
seven [n]      it      
eight [n]      kang     
nine [n]      kab     
ten [n]       kris     
hundred [n]     salap    
thousand [n]    panka 

Examples 
  17 = kris dap it 
  20 = bu-kris 
  230 = bu-salap dap bas-kris 
  845 = kang-salap dap ruk-kris dap sing 
 9606 = kab-panka dap nau-salap dap nau